نماینده برندهای معتبر جهان

logo_main_9810_newelvex                                        survitec-web                                 33

logo-neu-220x104                                          clogo-273x273-394400                                      111

55                                         logo11                                     pip_logo

96                                              99                                                       logo-fal

ParatechGearLogo                                                           Logo_original                                             33

logo_sicor-b

photo_2017-04-19_16-05-33

حضور شرکت ژرف اندیشان به ایمن در بیست ودومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز غرفه 4417 فضای باز بین سالن های 35 و37

2

حضور شرکت ژرف اندیشان به ایمن در بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

Texport33

   تامین و تجهیز پالایشگاه نفت تند گویان تهران درسال 94

22

تامین و تجهیز البسه آتش نشانی ساپکو و ایرانخودرو در سال 94

114 (19)

برنده مناقصه 1000 ست البسه کامل سازمان آتش نشانی تهران

5

تامین وتجهیز البسه کامل آتش نشانی فرودگاه های کل کشور

Zharf Andishan Beh Iman
  • ,Address:#3 ,No12,Kooh-e-noor Building,Corner of Aryafar Blvd, Marzdaran Blvd,Tehran Iran
  • Tel: +(98)21 44 26 21 46 – 7
  • P.O.Box : 1463835863
  • Fax : +(98)21 44 24 77 30
  • info@zhabeh-co.com
  • www.zhabeh-co.com