021-44262146-7 (98)

Info@zhabeh-co.com

اطلاعات بیشتر تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

اطلاعات بیشتر هیئت مدیره

هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر سوابغ شغلی

سوابغ شغلی

اطلاعات بیشتر حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

Tesimax

 • ESK S3 PE

  یک لباس یکسره حفاظتی که دارای یک بست لاستیکی بر روی کلاه می باشد و با ایمنی کامل و به شکل مناسب در زیر ماسک های کامل صورت قرار می گیرد.این لباس های محافظ از مواد درجه یک و بسیار مرغوب تهیه شده اند.پهنای صورت با یک لاستیک Neoprene مخصوص احاطه می گردد.این ویژگی امکان استفاده از اغلب ماسک های کامل صورت را فراهم می آورد.

  پایین شلوار و مچ های آستین دارای نوار دوبل می باشد.

  پوشش شلوار روی زیپ که دارای یک پوشش نواری چسبنده اضافی می باشد.

  پارچه مورد استفاده در ساخت لباس S3 PE:

  پارچه PEاز خواص آلکتریکی خاصی برخوردار بوده و هیچ نوع الکتریسیته ساکنی در خود نگه نمی دارد و مدت زمان تخلیه بار الکتریکی باقیمانده آن نیز در حد متوسط قرار دارد.در محیط های خاص که الکتریسیته ساکن تحت کنترل قارا دارد و احتمال آتش سوزی وجوددارد ،کاربر می بایست از یک چکمه تخلیه کننده بار الکتریکی استفاده نماید.(بر اساس استانداردهای EN346،En345)

  موارد کاربرد:کنترل آفات ،عملیات اظطراری پس از حوادث که خطر انتشار و نشت مواد خطرناک وجود داشته باشد،صنعت پتروشیمی،صنعت تولید فلزات،معدن،صنایع تولیدی،فرآوری و انتقال مواد شیمیایی،ارتش،بازیافت،حفظ منابع آب،روکش سازی و تعمیرات PCB

  این لباس یک لباس محافظ در برابر مواد هسته ای ،عوامل بیولوژیک ، مواد شیمیایی و مایعات محسوب می شودو دارای خاصیت ضد الکتریسیته ساکن می باشد.

  رنگ :خاکستری

  استانداردها: (لباس های محافظ در برابر مواد مایع)  CAT 3 Type 3-B

  همچنین Type 4 5 6 که از حفاظت ABC بهرهمند می باشند نیز بر اساس استانداردهای لازم مورد کنترل قرار گرفته اند(لباس های محافظ در فعالیت های هسته ای بر اساس استاندارد EN 1073-2،لباس های محافظ در برابر خطرات بیولوژیکی بر اساس استاندارد EN 14126:2003 و لباس های محافظ در برابر خطرات شیمیایی بر اساس استاندارد EN 14605)

  تکنولوژی مورد استفاده در اتصال درزهای لباس :استفاده از دوخت بسیار مرغوب به گونه ای که کلیه درزها دارای پوشش حرارتی می باشند.

  مقاومت لباس در برابر خطرات بیولوژیکی بر اساس استاندارد DIN EN 14126CB

  مقاوم در برابر عوامل بیماری زا نظیر ترکیبات خون و مایعات بدن

 • ESK 1 PE

  لباس ESK 1 PE

  این لباس از پارچه ی ویژه PE ساخته شده است که دارای خواص ضد الکتریسیته ساکن می باشد.

  لباس محافظتی ESk 1 PE از خواص الکتریکی خاصی برخوردار بوده و هیچ نوع الکتریسیته ساکن را در خود نگه نمی دارد و مدت زمان تخلیه بار الکتریکی باقیمانده آن نیز بر اساس استاندارد DIN EN 1144 در حد متوسط قرار دارد.این لباس به خوبی در برابر ذرات رادیواکتیو و خطرات شیمیایی و بیولوژیکی مقاوم می باشد.

  موارد کاربرد:

  کنترل آفات ،عملیات اظطراری پس از حوادث که خطر انتشار و نشت مواد خطرناک وجود داشته باشد،صنعت پتروشیمی،صنعت تولید فلزات،معدن،صنایع تولیدی،فرآوری و انتقال مواد شیمیایی،ارتش،بازیافت،حفظ منابع آب،روکش سازی و تعمیرات PCB

  ویژگی خاص:مقاومت فوق العاده در برابر مواد شیمیایی

  رنگ :زرد

  استاندارد ها: (لباس های محافظ در برابر مواد مایع)  CAT 3 Type 3-B

  همچنین Type 4 5 6 که از حفاظت ABC بهرهمند می باشند نیز بر اساس استانداردهای لازم مورد کنترل قرار گرفته اند(لباس های محافظ در فعالیت های هسته ای بر اساس استاندارد EN 1073-2،لباس های محافظ در برابر خطرات بیولوژیکی بر اساس استاندارد EN 14126:2003 و لباس های محافظ در برابر خطرات شیمیایی بر اساس استاندارد EN 14605)

  تکنولوژی مورد استفاده در اتصال درزهای لباس :استفاده از دوخت بسیار مرغوب به گونه ای که کلیه درزها دارای پوشش حرارتی می باشند.

  مقاومت لباس در برابر خطرات بیولوژیکی بر اساس استاندارد DIN EN 14126CB

  مقاوم در برابر عوامل بیماری زا نظیر ترکیبات خون و مایعات بدن