نوشته های دسته بندی : مقایسه و رتبه بندی محصولات

جدول مقایسه لباس های شیمیایی Tesimax

لباس های شمیایی Tesimax ساخت کشور آلمان می باشد.این لباس دارای امکاناتی متفاوت هستند که باعث تنوع در جنس و کاربرد می شوند.در جدول زیر تفاوت های این لباس ها به طور کامل بیان شده است. جدول دانلود مقایسه لباس های شیمیایی Tesimax  

ادامه مطلب
Zharf Andishan Beh Iman
  • ,Address:#3 ,No12,Kooh-e-noor Building,Corner of Aryafar Blvd, Marzdaran Blvd,Tehran Iran
  • Tel: +(98)21 44 26 21 46 – 7
  • P.O.Box : 1463835863
  • Fax : +(98)21 44 24 77 30
  • info@zhabeh-co.com
  • www.zhabeh-co.com