021-44262146-7 (98)

Info@zhabeh-co.com

اطلاعات بیشتر تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

اطلاعات بیشتر هیئت مدیره

هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر سوابغ شغلی

سوابغ شغلی

اطلاعات بیشتر حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

شناخت پارچه های ضد برش

شناخت پارچه های ضد برش

دانلود فایل شناخت پارچه های ضد برش


 

  • بهمن ۱۲, ۱۳۹۴
  • بازدید : 22
  • شرح وساختار الیاف ضد برش