021-44262146-7 (98)

Info@zhabeh-co.com

اطلاعات بیشتر تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

اطلاعات بیشتر هیئت مدیره

هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر سوابغ شغلی

سوابغ شغلی

اطلاعات بیشتر حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

برگزاری کلاس آموزشی در شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور

برگزاری کلاس آموزشی در شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور

IMG_0034

  • بهمن ۲۶, ۱۳۹۴
  • بازدید : 12
  • برگزاری کلاس های آموزشی