021-44262146-7 (98)

Info@zhabeh-co.com

اطلاعات بیشتر تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

اطلاعات بیشتر هیئت مدیره

هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر سوابغ شغلی

سوابغ شغلی

اطلاعات بیشتر حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی

حضور مدیران شرکت های Texport,Pbi,Eska,Haberkorn از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۹ اردیبهشت ماه در بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در غرفه شرکت ژرف اندیشان به ایمن در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

فضای باز -ضلع جنوبی میدان تهران غرفه۴۴۰۲

crthFileManager.aspx

  • فروردین ۲۱, ۱۳۹۵
  • بازدید : 15
  • اخبار