021-44262146-7 (98)

Info@zhabeh-co.com

اطلاعات بیشتر تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

اطلاعات بیشتر هیئت مدیره

هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر سوابغ شغلی

سوابغ شغلی

اطلاعات بیشتر حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

سمینار آموزشی حفظ و نگهداری لباس های Texport با حضور مدیر آن شرکت در سازمان آتش نشانی تهران

سمینار آموزشی حفظ و نگهداری لباس های Texport با حضور مدیر آن شرکت در سازمان آتش نشانی تهران

IMG_1832 IMG_1849 IMG_1863 IMG_1902

  • اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵
  • بازدید : 24
  • اخبار