021-44262146-7 (98)

Info@zhabeh-co.com

اطلاعات بیشتر تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

اطلاعات بیشتر هیئت مدیره

هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر سوابغ شغلی

سوابغ شغلی

اطلاعات بیشتر حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

BLACK BOX LIGHT

BLACK BOX LIGHT

دستگاه تست یک ابزار کوچک است که برای تست میزان نفوذناپذیری لباس های محافظ مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های این دستگاه به شرح ذیل می باشد

سهولت استفاده از دستگاه

فشار سنج آنالوگ (معیار Mbar 25- / Mbar 25+)

بخش اتصال دهنده برای انجام تست فشار بالا و پایین

تفنگی هوا

لوله مورد استفاده در لباس محافظ

پمپ خلاء برای تست شیر تخلیه فشار

اتصالات تست Auer ،۶۳،T500(اتصالات فعلی شرکت Tesimax)

  • آذر ۱۶, ۱۳۹۶
  • بازدید : 10
  • Tesimax,آتش نشانی,امدادونجات