حوزه فعالیت

شرکت ژرف اندیشان به ایمن فعالیت خود را در زمینه تهیه ، توزیع ، تأمین و تجهیز لوازم ایمنی ، آتش نشانی ، امداد و نجات آغاز نموده؛ و با توجه به اهمیت و ضرورت ویژه ایمنی در سلامت کارگران و کارکنان صنایع مهم کشور به لحاظ رقابت و همسان نمودن خود با شرکتها و تولید کنندگان معتبر سراسر دنیا برآن شدیم تا روشها و سیستمهای روز را با حضور در بزرگترین نمایشگاههای ایمنی و آتش نشانی دنیا و شرکت در کلاسهای آموزشی معروفترین و متخصص ترین آنها ، با کسب گواهی و همچنین نامه نمایندگی مرتفع سازیم ، تا مصرف کننده بتواند کالاهای مورد نیاز خود را بصورت علمی بشناسد و بکارگیرد. ” نه به صورت غیرعلمی و سنتی ” .

هدف از این روند و دانش، به احتزاز در آوردن پرچم پر افتخار ایران در تمامی عرصه های صنعتی به لحاظ حفظ، نگهداری و ایمنی محیطهای کارخانه ای – فردی می باشد.

Zharf Andishan Beh Iman
  • ,Address:#3 ,No12,Kooh-e-noor Building,Corner of Aryafar Blvd, Marzdaran Blvd,Tehran Iran
  • Tel: +(98)21 44 26 21 46 – 7
  • P.O.Box : 1463835863
  • Fax : +(98)21 44 24 77 30
  • info@zhabeh-co.com
  • www.zhabeh-co.com