021-44262146-7 (98)

Info@zhabeh-co.com

ژرف اندیشان به ایمن

هدف شرکت ژرف اندیشان به ایمن، به احتزاز در آوردن پرچم پر افتخار ایران در تمامی عرصه های صنعتی به لحاظ حفظ و نگهداری و ایمنی محیطهای کارخانه ای و فردی می باشد.
اطلاعات بیشتر

سمینار آموزشی

سمینار آموزشی کار در ارتفاع در آتش نشانی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
اطلاعات بیشتر

کلاس آموزشی

کلاس آموزشی کار در ارتفاع با حضور مدرس Haberkorn در دانشکده آتش نشانی
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

اطلاعات بیشتر هیئت مدیره

هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر سوابغ شغلی

سوابغ شغلی

اطلاعات بیشتر حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

http://zhabeh-co.com/wp-content/themes/zhabeh/img/noimage.png

حوزه فعالیت

شرکت ژرف اندیشان به ایمن فعالیت خود را در زمینه تهیه ، توزیع ، تأمین و تجهیز لوازم ایمنی ، آتش نشانی ، امداد و نجات آغاز نموده؛ و با توجه به اهمیت و ضرورت ویژه ایمنی در سلامت کارگران و کارکنان صنایع مهم کشور به لحاظ رقابت و همسان نمودن خود با شرکتها و تولید کنندگان معتبر سراسر دنیا برآن شدیم تا روشها و سیستمهای روز را با حضور در بزرگترین نمایشگاههای ایمنی و آتش نشانی دنیا و شرکت در کلاسهای آموزشی معروفترین و متخصص ترین آنها ، با کسب گواهی و همچنین نامه نمایندگی مرتفع سازیم ، تا مصرف کننده بتواند کالاهای مورد نیاز خود را بصورت علمی بشناسد و بکارگیرد. ” نه به صورت غیرعلمی و سنتی ” .

هدف از این روند و دانش، به احتزاز در آوردن پرچم پر افتخار ایران در تمامی عرصه های صنعتی به لحاظ حفظ، نگهداری و ایمنی محیطهای کارخانه ای – فردی می باشد.